Wat wij bieden

Groot door klein te zijn

We zijn een kleine school, waar de leerlingen, ouders en leerkrachten elkaar allemaal kennen. Dit zorgt voor verbondenheid en veiligheid. We vinden het belangrijk dat iedereen zichzelf kan zijn

Communicatie en korte lijnen

Voor ons is een goede communicatie met alle betrokkenen van groot belang. Ouders zien wij als belangrijke partners in ons onderwijs. Wij hebben hetzelfde doel; zorgen voor goed onderwijs voor alle kinderen!

Volwaardige wereldburgers

Wij vinden het belangrijk dat de leerlingen ook opgroeien met een besef van de wereld, de natuur en de geschiedenis. Daarnaast besteden we aandacht aan creatieve, culturele aspecten en techniek.