Basisschool Bernadette in Loo

Veilige school

Ieder kind en elke leerkracht moet zich veilig voelen op school. We vinden het daarbij belangrijk dat iedereen zichzelf kan zijn en dat er onderling respect en vertrouwen is.

Als kinderen zich veilig voelen op school, dan kunnen ze zich beter ontwikkelen. Een laagdrempelig contact met de ouders vinden wij daarbij zeer belangrijk. Want als we elkaar goed op de hoogte houden, dan kunnen we er samen voor zorgen dat het kind zich prettig voelt, zowel thuis als op school.

Onze kenmerken voor een veilige school

  • We vinden een persoonlijke relatie met kinderen en ouders belangrijk
  • We voorkomen liever dan dat we moeten ingrijpen
  • We zijn gezamenlijk verantwoordelijk
  • We laten gewenst voorbeeldgedrag zien
  • We besteden minimale aandacht aan ongewenst gedrag, maar hanteren wel eenduidige consequenties
  • We leren het kind positief over zichzelf en anderen te denken
  • We respecteren elkaar zoals we zijn
  • We focussen niet op het probleem maar op de oplossing en we richten ons op de gewenste toekomst.
  • We sluiten niemand buiten

Nieuws

Er verschijnen regelmatig nieuwsberichten op onze schoolapp. Hiervoor heeft u persoonlijke inloggegevens nodig in verband met de privacywet. 

Huur gymzaal

Huur gymzaal

Op de Bernadetteschool beschikken we over een eigen gymzaal. Hier wordt bewegingsonderwijs gegeven en de ruimte wordt gebruikt voor vieringen, maar in de avonden en in het weekend is de gymzaal te huur voor recreanten. Dit kan incidenteel, maar ook structureel. Wilt u hier gebruik van maken of wilt u meer weten over de beschikbaarheid of de prijzen? Dan kunt u contact met ons opnemen via info@basisschoolbernadette.nl