Basisschool Bernadette in Loo

Zelfstandig werken

Loo-Wijs

Wij werken volgens ons eigen Loo-Wijs principe, hierbij staat het zelfstandig werken en leren centraal staat. De leerlingen leren, vanaf de kleutergroep, binnen een duidelijke structuur zelfstandig te werken. Ze leren zelf te plannen, problemen op te lossen en te ervaren dat ze zelf verantwoordelijk zijn voor hun leerproces. De leerkracht krijgt hierbij meer een sturende en motiverende rol.

Een bijkomend voordeel is dat de leerkracht door het zelfstandig werken en leren tijd krijgt voor instructie aan de andere groep en/of te werken met een leerling of groepje met een apart programma (groepsplan of handelingsplan).

We richten ons op de kernvakken: (begrijpend) lezen, rekenen, taal en spelling. We vinden het belangrijk dat kinderen weten wat ze leren en dus stellen we groepsdoelen, maar ook doelen voor de individuele leerling. Hierbij maken we gebruik van verschillende ICT-middelen. Vanaf halverwege groep 3 wordt er gewerkt met Snappet. Snappet is een tablet of chromebook die ingezet wordt bij de kernvakken. Met Snappet heeft ieder kind toegang tot les- en oefenmateriaal op het individuele niveau. Het sluit aan op onze lesmethodes en is ondersteunend aan de leerkracht. Daarnaast vinden we het belangrijk dat de leerlingen opgroeien met een besef van de wereld. Dit komt aan bod bij het thematisch werken tijdens wereldoriƫntatie/wereld-wijs. Ook besteden we aandacht aan cultuur, techniek, sport en creativiteit. We werken samen met diverse bedrijven, organisaties en lokale verenigingen die onze school bezoeken voor gastlessen, maar we nemen ook de kinderen geregeld mee naar buiten; in de wereld om ons heen.

Niet bij elke leerling verloopt de ontwikkeling hetzelfde. In ons onderwijs houden we daar zoveel mogelijk rekening mee. Er wordt per kind gekeken naar wat het kind nodig heeft. Hierbij worden de leerkrachten ondersteund door leerkrachtondersteuners en onderwijsassistenten. Ook maken we op de Bernadetteschool gebruik van de hulp van externen vanuit bijvoorbeeld ons Samenwerkingsverband. Bij Passend onderwijs leest u hier meer over.

Ons onderwijs3

Nieuws

Er verschijnen regelmatig nieuwsberichten op onze schoolapp. Hiervoor heeft u persoonlijke inloggegevens nodig in verband met de privacywet. 

Huur gymzaal

Huur gymzaal

Op de Bernadetteschool beschikken we over een eigen gymzaal. Hier wordt bewegingsonderwijs gegeven en de ruimte wordt gebruikt voor vieringen, maar in de avonden en in het weekend is de gymzaal te huur voor recreanten. Dit kan incidenteel, maar ook structureel. Wilt u hier gebruik van maken of wilt u meer weten over de beschikbaarheid of de prijzen? Dan kunt u contact met ons opnemen via info@basisschoolbernadette.nl