Basisschool Bernadette in Loo

Zelfstandig werken

Loo-Wijs

Wij werken volgens ons eigen Loo-Wijs principe, hierbij staat het zelfstandig werken en leren centraal staat. De leerlingen leren, vanaf de kleutergroep, binnen een duidelijke structuur zelfstandig te werken. Ze leren zelf te plannen, problemen op te lossen en te ervaren dat ze zelf verantwoordelijk zijn voor hun leerproces. De leerkracht krijgt hierbij meer een sturende en motiverende rol.

Een bijkomend voordeel is dat de leerkracht door het zelfstandig werken en leren tijd krijgt voor instructie aan de andere groep en/of te werken met een leerling of groepje met een apart programma (groepsplan of handelingsplan).

Tevens stimuleren wij de leerlingen om van en met elkaar te leren door middel van verschillende coöperatieve werkvormen. Daarbij maken we veel gebruik van ICT middelen. In juni 2015 zijn we gestart met ‘Snappet’. Snappet zijn tablets die ingezet kunnen worden tijdens de taal- en rekenlessen van groep 4 t/m 8.

Met Snappet heeft ieder kind op een eigen tablet toegang tot les- en oefenmateriaal op het persoonlijke niveau.. Het sluit aan op onze lesmethodes en is ondersteunend aan de leerkracht.

Voor ons staan relatie, competentie en autonomie hoog in het vaandel. Voor de leerlingen en voor de leerkrachten. Wij volgen daarmee het traject ‘Pedagogische Tact’.

Wij hebben het afgelopen jaar dit traject gevolgd en dit heeft veel bewustwording tot stand gebracht. Dit willen we ook tot uitdrukking brengen in ons onderwijs:

  • Wij willen dat kinderen gelukkig worden en zich optimaal ontwikkelen
  • Wij maken ons zorgen om kinderen die worden buitengesloten en uitvallen. Dit is een gedeelde zorg van het team.
  • Wij nemen verantwoordelijkheid voor ons pedagogisch handelen. Vertrouwen is hierbij van essentieel belang. Wij stoppen met extern attribueren.
  • Wij gaan buitensluiten en uitval tegen en wij vinden verbondenheid essentieel. Hiervoor zijn goede relaties van groot belang.
  • Wij houden, waar mogelijk, rekening binnen de inrichting van ons onderwijs met de leerlingen.
  • Wij delen in openheid met het team wat ons bezighoudt in de groep. In positieve en negatieve zin.
  • Wij verantwoorden ons handelen. Wij zorgen ervoor dat wij en de leerlingen weten wat we doen. Het doel en de strategie zijn helder.

Ons onderwijs3

Nieuws

Er verschijnen regelmatig nieuwsberichten op onze schoolapp. Hiervoor heeft u persoonlijke inloggegevens nodig in verband met de privacywet. 

Huur gymzaal

Huur gymzaal

Op de Bernadetteschool beschikken we over een eigen gymzaal. Hier wordt bewegingsonderwijs gegeven en de ruimte wordt gebruikt voor vieringen, maar in de avonden en in het weekend is de gymzaal te huur voor recreanten. Dit kan incidenteel, maar ook structureel. Wilt u hier gebruik van maken of wilt u meer weten over de beschikbaarheid of de prijzen? Dan kunt u contact met ons opnemen via info@basisschoolbernadette.nl