Basisschool Bernadette in Loo

loowijs

Samen-wijzer!

Gert Biesta

Socialisatie

ons onderwijs is deel van het dorp en de rest van de wereld

wereld-wijs en samen-wijs

socialisatie

Als het samen kan doen wij het niet alleen en leren is leuk en kan overal.


Kwalificatie

kennis, vaardigheden en houding

basis-wijs en koers-wijs

kwalificatie

Je weet wat je moet leren en wat je ermee kunt doen.


Subjectificatie

de vorming van een identiteit; Wie ben ik, wat kan ik en wie wil ik zijn.

talent-wijs en eigen-wijs

subjectificatie

Jouw leeromgeving is boeiend, inspirerend en uitdagend en daardoor komt jouw persoonlijkheid tot bloei.


Onder de wijzen en basisbehoeften (competentie, autonomie en relatie) staan de zeven beloftes aan de leerlingen in de Liemers, die door middel van gesprekken met leerlingen tot stand zijn gekomen. Deze beloftes liggen onder de beslissingen die wij nemen en bepalen de koers, de richting die wij als team op willen gaan


Pedagogische tact

Competenties

competenties

We hebben hoge verwachtingen van elkaar

Onze waarden

Kwaliteit

De leerlingen werken zelfstandig aan hun groei. Ze leren zelf te plannen en ervaren dat ze eigenaar zijn van hun leerproces.

Onze wijzen

Ze zijn basis-wijs

De vakken en methodes

Dit zijn de basisvakken; rekenen, taal, spelling en lezen

Verbinding

We gaan vanuit de kleine setting de verbinding aan met de rest van de wereld om ze voor te bereiden op hun toekomst

Onze wijzen

Ze zijn wereld-wijs

De vakken en methodes

Dit is thematisch werken rondom de vakken geschiedenis, aardrijkskunde, biologie en digitale geletterdheid. Crea-wijs sluit hierop aan.


Autonomie

autonomie

Je hebt altijd zelf een keuze

Onze waarden

Zelfvertrouwen

Leerlingen weten wat hun passies en talenten op het gebied van hoofd, hart en handen zijn. Ze durven te stralen!

Onze wijzen

Ze zijn talent-wijs

De vakken en methodes

We bieden verdieping op het gebied van hoofd, hart en handen; de uitdaging, verzorgen van groen, ontwikkelen en organiseren van o.a. de herfst- en innovatiepaden.

Ontwikkeling

Leerlingen zijn eigenaar van hun eigen proces. Ze zijn zich bewust van hun eigen doelen.

Onze wijzen

Ze zijn koers-wijs

De vakken en methodes

Leerlingen weten wat hun eigen leerdoelen zijn. Ze verwoorden dit tijdens kindgesprekken, brengen dit in beeld op hun leerdoelblad en werken eraan binnen Snappet.


Relatie

relaties

We zien wie je bent en je merkt dat we in je geloven

Onze waarden

Zelfbewust

Leerlingen ontwikkelen zich optimaal, wij willen dat kinderen gelukkig zijn en worden.

Onze wijzen

Ze zijn eigen-wijs

De vakken en methodes

Onze basis is pedagogische tact. Het kind staat centraal in al zijn facetten. Dit zie je terug bij Kwink, de kindgesprekken in beeld.

Verbonden

Leerlingen voelen een sterke verbondenheid met elkaar, leerkrachten en het dorp. Ze leren van en met elkaar.

Onze wijzen

Ze zijn samen-wijs

De vakken en methoden

Samenwerken is essentieel in je leven. Leerlingen werken in tweetallen binnen de thema’s. Ook werken we veel groep overstijgend en met verenigingen uit het dorp.

Download onze missie/visie

Nieuws

Er verschijnen regelmatig nieuwsberichten op onze schoolapp. Hiervoor heeft u persoonlijke inloggegevens nodig in verband met de privacywet. 

Huur gymzaal

Huur gymzaal

Op de Bernadetteschool beschikken we over een eigen gymzaal. Hier wordt bewegingsonderwijs gegeven en de ruimte wordt gebruikt voor vieringen, maar in de avonden en in het weekend is de gymzaal te huur voor recreanten. Dit kan incidenteel, maar ook structureel. Wilt u hier gebruik van maken of wilt u meer weten over de beschikbaarheid of de prijzen? Dan kunt u contact met ons opnemen via info@basisschoolbernadette.nl