Basisschool Bernadette in Loo

stichting vrienden bernadetteDe Stichting Vrienden Bernadetteschool is voortgekomen uit het “Dorpsplan Loo 2013-2025 UT GEET LOOS

Tijdens het opstellen van het Dorpsplan kwam duidelijk naar voren dat het behoud van de Bernadetteschool voor de leefbaarheid van Loo, het belangrijkste prioriteitspunt is.

Het behoud van de school zorgt ervoor dat de samenstelling van de Loose bevolking niet vergrijst. Hierdoor blijft het dorp ook in de toekomst aantrekkelijk voor jonge gezinnen. Daarnaast blijft er ook voor alle verenigingen in Loo een gezonde aanwas, zodat het verenigingsleven bruisend blijft!
Immers, wie de jeugd heeft, heeft de toekomst!

Meer informatie kunt u vinden op: http://bernadette.dorpsraadloo.nl/

Nieuws

Er verschijnen regelmatig nieuwsberichten op onze schoolapp. Hiervoor heeft u persoonlijke inloggegevens nodig in verband met de privacywet. 

Huur gymzaal

Huur gymzaal

Op de Bernadetteschool beschikken we over een eigen gymzaal. Hier wordt bewegingsonderwijs gegeven en de ruimte wordt gebruikt voor vieringen, maar in de avonden en in het weekend is de gymzaal te huur voor recreanten. Dit kan incidenteel, maar ook structureel. Wilt u hier gebruik van maken of wilt u meer weten over de beschikbaarheid of de prijzen? Dan kunt u contact met ons opnemen via info@basisschoolbernadette.nl