Basisschool Bernadette in Loo

stichting vrienden bernadetteDe Stichting Vrienden Bernadetteschool is voortgekomen uit het “Dorpsplan Loo 2013-2025 UT GEET LOOS

Tijdens het opstellen van het Dorpsplan kwam duidelijk naar voren dat het behoud van de Bernadetteschool voor de leefbaarheid van Loo, het belangrijkste prioriteitspunt is.

Het behoud van de school zorgt ervoor dat de samenstelling van de Loose bevolking niet vergrijst. Hierdoor blijft het dorp ook in de toekomst aantrekkelijk voor jonge gezinnen. Daarnaast blijft er ook voor alle verenigingen in Loo een gezonde aanwas, zodat het verenigingsleven bruisend blijft!
Immers, wie de jeugd heeft, heeft de toekomst!

Meer informatie kunt u vinden op: http://bernadette.dorpsraadloo.nl/

Nieuws

Er verschijnen regelmatig nieuwsberichten op onze schoolapp. Hiervoor heeft u persoonlijke inloggegevens nodig in verband met de privacywet.